12 maja w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej zebrało się kilkudziesięciu uczestników. Prócz samych prelegentów pojawili się również słuchacze, którzy zwabieni bogatym programem, a może prowokującym tytułem konferencji  („Czy jest na sali nowy Luter?”), przybyli nawet z Pomorza. W organizację zaangażowane były samorządy studenckie dwóch uczelni – ChATu oraz tegorocznego gospodarza – EWST, a opiekę naukową nad konferencją objęła prof. Kalina Wojciechowska oraz dr Joel Burnell. (więcej…)