Najważniejsze wydarzenia, informacje o tegorocznej edycji, jej organizatorach, partnerach i patronatach – wszystko to można znaleźć w krótkiej filmowej prezentacji, przygotowanej w języku polskim i angielskim – zapraszamy!