Wolność była głównym tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w ramach VIII Festiwalu Kultury Protestanckiej. Konferencja, organizowana przez trzy wrocławskie uczelnie – Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Uniwersytet Wrocławski oraz Papieski Wydział Teologiczny, zgromadziła kilkunastu prelegentów z Polski, Czech, Węgier, Malty i Stanów Zjednoczonych. (więcej…)