W dniach 19-25 maja 2019 będziemy po raz dziewiąty organizować Festiwal Kultury Protestanckiej. Tym razem motywem przewodnim wydarzenia będzie RADOŚĆ.  Skupiając się na radości jako centralnym motywie Festiwalu, chcemy pokazać jak ważne w dzisiejszym świecie jest zauważanie tego, co dobre, wartościowe, piękne i przyjemne. Interesuje nas radość w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym w wymiarze teologicznym, filozoficznym, społecznym czy kulturowym. Pragniemy pokazać, w jaki sposób można ją dawać, odbierać i przeżywać, a przede wszystkim zauważać i doświadczać w skomplikowanym świecie początku XXI wieku. (więcej…)