Zapraszamy wszystkich na koncert poświęcony muzyce czasów Heinricha Schütza uważanego za najwybitniejszego niemieckiego kompozytora tworzącego przed J.S. Bachem. Wraz z Claudio Monteverdim zalicza się go do najwybitniejszych kompozytorów XVII wieku.

Już od czasu powstania wielogłosowości w muzyce europejskiej motet stał się najbardziej kunsztowna formą w zakresie polifonii. Rozwijał się przechodząc od formy eksperymentalnej o charakterze intelektualnym do wybujałej,o charakterze koncertującym.
Poczatkowo styl ten wyznaczali kompozytorzy flamandzcy, pod koniec XVI wieku zaczęły przenikać do formy motetu wpływy włoskie. Dominować zaczęła ilustracja muzyczna tekstu , efekty rytmiczne i wreszcie stile concertato. Mistrzem tej formy był Claudio Monteverdi – mistrz i źródło inspiracji dla wielu twórców. Wśród nich był także Heinrich Schuetz, który powrócił do Wenecji po studiach u Giovanniego Gabrielego właśnie po to aby spotkać się z Monteverdim. Dało to bez wątpienia punkt wyjścia do powstania kunsztownych barokowych form wokalno -instrumentalnych inspirowanych stylem weneckim. W programie koncertu usłyszą Państwo natchnione utwory sakralne obydwu kompozytorów.
Podczas kiedy w Wenecji dla muzyki sakralnej jedynym właściwym językiem była łacina, w Niemczech już za czasów Schütza – jednego z pierwszych wybitnych kompozytorów epoki Reformacji,pojawił się język niemiecki.
Schütz był doskonale świadomy doniosłości równowagi pomiędzy tekstem, a muzyką. Ogromna większość tekstów, do których tworzył, pochodzi z Biblii.Nie był zainteresowany wplataniem motywów świeckich do swoich kompozycji jak czyniło wielu ówczesnych kompozytorów. Poczynając od Zwölf geistliche Gesaenge ostatnie dwadzieścia lat jego życia wypełniła praca tylko i wyłącznie nad tekstami biblijnymi.
Heinrich Schütz jest zatem doskonałym przykładem muzyki niemieckiej w czasach poreformacyjnych.
Program dopełnią miniatury Giovanniego Paolo Cimy, Girolamo Frescobaldiego, Johanna Jacoba Frobergera oraz Giovanniego Legrenziego.

Wykonawcy:

Joanna Klisowska – sopran,
Marek Pilch – klawesyn,
Radosław Dembiński – viola da gamba

Program koncertu:

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canzona prima
Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Eile mich Gott zu erreten SWV 282
Bringt her dem Herren, ihr Gewaltigen SWV 283
O süßer, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe SWV 285
Kleine Geistliche Konzerte I
Johann Jacob Froberger (1616-1667)
Toccata in d
Bernardo Storace (ok 1637- ok 1664)
Ciaccona in C
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Laudate Dominum in sactis eius SV 287
1641 Selva Morale e Spirituale
Giovanni Paolo Cima (1570-1622)
Adiuro vos Filiae Hierusalem
1610 in Concerti Ecclesiastici
Peter Philips (1560-1628)
Pavana in c
Giovanni Legrenzi (1626-1690)
Gaude nunc gaude
1670 Acclamazioni devote a voce sola
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Iubilet tota civitas SV 286
1641 Selva morale et spirituale