24 października zapraszamy na konferencję organizowaną przez Papieski Wydział Teologiczny oraz Ewangelikalną Wyższą Szkołę Tologiczną. Ekumeniczna konferencja naukowa PWT i EWST na 500 lat Reformacji we Wrocławiu odbywać się będzie w siedzibie PWT, pl. Katedralny 1A.

Program konferencji:

09:00 – 09:30 Słowo od Biskupów i Rektorów

 • Arcybiskup Józef Kupny, Archidiecezja Wrocławska, Kościół rzymskokatolicki
 • Biskup Waldemar Pytel, Diecezja Wrocławska, Kościół Ewangelicko-Augsburski
 • Rektor PWT we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak
 • Rektor EWST we Wrocławiu, dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST

09:30 – 10:15 I Sesja – prowadzi ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)

 • Wiara a uczynki (List do Rzymian) – ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak (Rektor PWT)
 • Wiara a uczucie (F. Schleiermacher) – dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST (Rektor EWST)

10:45 – 11:45 II Sesja – prowadzi dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST

 • Wiara a egzystencja (R. Bultmann) – dr Dariusz Bruncz (Ekumenizm.pl, Politechnika Warszawska)
 • Wiara a ekologia (R. Rogowski) – ks. dr hab. Jarosław Lipniak (PWT)
 • Wiara a świeckość (D. Bonhoeffer) – dr Joel Burnell (EWST)

12:00 – 13:00 III Sesja – prowadzi ks. dr hab. Jarosław Lipniak

 • Wiara a rozum (E. Stein) – dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr
 • Wiara a dialog (współczesny Wrocław) – ks. mgr Krzysztof Wolnica (Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego)
 • Wiara a wiedza (1 List do Koryntian) – dr Sławomir Torbus (EWST)

13:15 – 14:15 IV Sesja – prowadzi dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr

 • Wiara a troska (P. Tillich) – dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST
 • Wiara a przyszłość (R. Guardini) – mgr Tomasz Trzeciak (PWT)
 • Wiara a odkupienie (J. Wittig) – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)

14:15 – 14:30 Słowo od organizatorów

 • prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT)
 • dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST