Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego dziesiątą edycję Festiwalu Kultury Protestanckiej.

X FKP odbywał się w dniach 20-31 października 2023 pod hasłem „500 lat Reformacji we Wrocławiu”. Podczas X Festiwalu Kultury Protestanckiej odbyło się wiele wydarzeń, m.in. nabożeństwa, koncerty, spotkania, debaty, spacery, konferencja naukowa i spektakl teatralny.

Towarzyszące festiwalowi hasło „#otwarteserca” jest wyrazem otwartości na drugiego człowieka, jego poglądy, dziedzictwo i potrzeby. Różnorodność formy i treści wydarzeń festiwalowych była zachętą do otwarcia serc, umysłów i wrażliwości. Podczas wydarzeń festiwalowych prowadzona była także zbiórka na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.