Koncert uwielbienia

Koncert uwielbienia odbył się 13 maja w I zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu