„Społeczeństwo obywatelskie 1517-2017. Europa, Polska, Wrocław”

Panel dyskusyjny „Społeczeństwo obywatelskie 1517-2017. Europa, Polska, Wrocław” odbył się 13 maja we wrocławskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego