Otwarcie wystaw

Otwarcie wystaw „Here I stand” – Marcin Luter, Reformacja i jej następstwa oraz „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie”  - 500 lat Reformacji na Śląsku