Trzeba mieć radość w myśleniu i myślenie w radości.