A muzyka jest, po pierwsze: Bożym darem (…) po drugie: rozwesela serca; po trzecie: przepędza diabła; po czwarte: dostarcza niewinnej radości. (…) Pierwsze miejsce po teologii daję zatem muzyce.