Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawią się ją innym.