Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.